Logos

Doświadczenie


Biuro Rachunkowe LOGOS Marta Ormiańska  powstało w roku 1999. Właścicielka firmy jest absolwentem Akakdemii Ekonomicznej w Krakowie

na kierunku Zarządzanie i marketing – specjalizacja rachunkowość. Działa na podstawie  licencji nr 33263/02 wydanej przez Ministra Finansów

na świadczenie usług księgowych. Współpracuje zarówno z małymi jednoosobowymi firmami jak też i ze spółkami cywilnymi czy spółkami jawnymi.


Biuro Logos     |    Oferta     |     Kontakt

                             Copyright © 2016