Logos

Biuro Rachunkowe Logos

Obsługa księgowa jest kompleksowa i obejmuje wykonanie wszystkich czynności z zakresu księgowości, finansów oraz kadr i płac i przedstawia się następująco:

  • zawieramy umowę o współpracy
  • posiadamy ubezpieczenie o odpowiedzialnosci cywilnej
  • pracujemy na oprogramowaniu w pełni dostosowanym do wymogów obowiązującego prawa podatkowego
  • w zależności od potrzeb klienci dostarczają dokumenty biura osobiście, drogą elektroniczną, lub odbieramy je bezpośrednio od klienta.

Biuro gwarantuje:

  • rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków,
  • dopasowanie zakresu oferowanych usług do potzreb klienta,
  • komunikatywność i życzliwość we wzajemnych relacjach


Biuro Logos     |    Oferta     |     Kontakt

                             Copyright © 2016